På Spirited Cocktails respekterar vi din rätt till integritet och är åtagitna att upprätthålla skyddet av dina personuppgifter. I enlighet med dataskyddsförordningar, inklusive GDPR, erbjuder vi våra användare möjligheten att begära radering av deras personuppgifter som vi har lagrat.

Hur man begär radering av data
Om du vill att vi ska radera alla personuppgifter vi har om dig, följ dessa steg:

  1. Skicka ett e-postmeddelande
    Skicka ett e-postmeddelande till info@spiritedcocktails.se med ämnesraden "Begäran om radering av personuppgifter". Ange ditt fullständiga namn och den e-postadress som är associerad med ditt konto på Spirited Cocktails.
  2. Verifiering av identitet
    För att skydda din information kommer vi att begära verifiering av din identitet. Detta kan innebära att du måste svara på säkerhetsfrågor eller på annat sätt bekräfta att du är ägaren av kontot.
  3. Bearbetning av begäran
    Efter att ha mottagit och verifierat din begäran kommer vi att bearbeta den inom en rimlig tidsram. Vi kommer att radera alla personuppgifter som vi lagrar om dig, i enlighet med gällande lagstiftning.

Vad händer efter raderingen
När dina uppgifter har raderats, kommer du inte längre att ha tillgång till några tjänster eller funktioner på vår webbplats som kräver ett användarkonto. Observera att viss information kan behöva behållas för juridiska, skatte- eller säkerhetsändamål.

Kontakta oss
Om du har några frågor eller funderingar angående processen för radering av dina personuppgifter, tveka inte att kontakta oss på info@spiritedcocktails.se